نوشته‌ها

پخش کننده زغال کبابی اماده در تهران

/
زغال کبابی اماده  ترکیبی از یک خاک اره خشک و خاک اره مرطوب تشکیل شده است که از خاک های زغال و همچنین پوست گردو هم برای تولید آن مورد استفاده قرار می دهند.دلیل ا