نوشته‌ها

عرضه انواع زغال جهرم شیراز

/
کارخانه های فعالی در شهر های مختلف استان فارس وجود دارد که در بین همه آن ها زغال جهرم بسیار شناخته شده و با کیفیت است. عرضه انواع این زغال به منظور پر کردن بازا