نوشته‌ها

نمایندگی عرضه زغال چوب لیمو

/
شمال کشور مرکز عرضه انواع زغال چوب مرکبات است. نمایندگی های فروش زغال چوب مرکبات از جمله زغال چوب لیمو شمال، در سرتاسر کشور وجود دارد و به صورت بسته بندی و عمده