نوشته‌ها

عرضه کننده زغال بامبو چینی

/
زغال بامبو یا همان زغال فشرده زغالی است که مورد مصرف مصارف خانگی یا حتی صنعتی قرار میگیرد.از کارکرد های زغال میتوان اشاره کرد به تهیه ای غذا به صورت سنتی و محلی