نوشته‌ها

صادر کننده زغال نارنج سرخ

/
زغال از باقی مانده های چوب های نیم سوخته تولید می شود. همچنین زغال ها نسبت به نوع چوب درختان انواع مختلفی دارد، یکی از انواع زغال ها، زغال نارنج سرخ می باش