نوشته‌ها

مرکز پخش زغال فشرده در تهران

/
زغال فشرده محصولی می‌ باشد که از تنه و شاخه های درختان گوناگون تولید شده است. تنه های درختان به خاک اره تبدیل شده و بعد با افزودن مواد شیمیایی و طبیعی آن را به