نوشته‌ها

بازار عمده زغال کشت بافت جهرم

/
در بازار کشاورزان جهرم از زغال فعال به صورت عمده در کشت بافت گیا…

پخش زغال عمده جهرم درجه یک

/
از جمله زغال هایی که در بازار موجود بوده و بصورت عمده پخش می گر…