نوشته‌ها

پخش کننده زغال پسته به صورت عمده

/
خوشبختانه کشور ما، ایران از نظر کشاورزی بسیار غنی می باشد. درختان گوناگونی هر ساله، در فصول مختلف به بار می نشینند. این درختان، در فصل‌هایی نیز خشک شده و نیاز ب

ویژگی های زغال خوب و با کیفیت

/
آیا میدانید مهمترین ویژگیهای یک زغال خوب چیست؟ آیا کیفیت زغال میتواند عاملی تاثیر گذار بر قیمت آن باشد؟ آیا پر حرارت بودن به کیفیت زغال بر مگیردد؟مسلما هر زغالی