نوشته‌ها

پخش کننده زغال پسته به صورت عمده

/
خوشبختانه کشور ما، ایران از نظر کشاورزی بسیار غنی می باشد. درختان گوناگونی هر ساله، در فصول مختلف به بار می نشینند. این درختان، در فصل‌هایی نیز خشک شده و نیاز ب