نوشته‌ها

توزیع کنندگان زغال چینی کبابی

/
زغال های چینی از نمونه زغال های فشرده ای هستند که با ترکیب خاک اره، پوست گردو و خاک زغال به دست می آیند. سالیان زیادی است که مردم از این نمونه زغال ها استفاده م