صادرات هرتن زغال رنگبر رفسنجان

صادرات هر تن زغال فعال رنگبر رفسنجان در صنایع جهت تصفیه شکر و روغن را رو به رشد اعلام نموده اند.
رشد یک صادرات از کیفیت و کارامدی و یا عدم حضور رقبای قدرتر در آن عرصه می تواند باشد.
هرچه محصول شناخته تر باشد دارای رقبای بیشتری است که تمایل به اشغال بازار جهت دریافت سود بیشتر هستند.
ساختمان زغال فعال چه شکلی دارد؟
ساختمان زغال فعال بستگی به نوع مواد اولیه ای است که استفاده شده است اگر ماده اولیه سوزنی برگ بوده پس ساختمان منظمی انتظار می رود ولی اگر چوب مورد استفاده پهن برگ بوده ساختمان نامنظمی که اندازه منافذ کوچک و بزرگ است انتظار می رود.
البته نوع تیمارهایی مانند تیمار شیمیایی می تواند این ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد.
با توجه به دامنه و سیع مواد و اهمیت مساحت سطح در جذب فلزات سنگین می توان با بررسی این ساختمان از طریق میکروسکوپ مواد اولیه مناسبتر با شرایط آماده سازی بهینه را معرفی نمود.


منبع: مواد سوختی ایران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.