تولید روز زغال چوب رفسنجان

تولید روز زغال فعال از چوب و سرشاخه و پوسته دانه های رفسنجان بستگی به فصل تغییر کند.
تولید زغال فعال بستگی به مواد اولیه موجود در بازار دارد. بعد از فصل برداشت پسته که پوسته سخت پسته زیاد است یا بعد از فصل هرس که سرشاخه ها زیاد می باشند یا زمان خشکسالی که افات زیاد شده و منجر به خشک شدن درختان گردیده است چوب درختان زیاد است.
روی مواد اولیه تولید زغال فعال تاثیر می گذارد.

به منظور جذب آلاینده های خطرناک از پساب آنها از روشهای متفاوتی مانند غشا اسمز معکوس، مواد شیمایی و جاذ بهای سطحی استفاده می گردد. جاذبهای سطحی نسبت به دیگر روشها ارزانتر است . این جاذبها می تواند مواد لیگنوسلولزی باشد.

مواد شیمیایی به منظور تیمار مواد لیگنوسلولزی به منظور افزایش ظرفیت جذب آنها بکار برده می شود. ولی تولید پساب و هزینه تهیه مواد شیمیایی از مشکلات این روشها است .

روشهایی کم خطر برای محیط زیست در دست بررسی است که یکی از این روشها اعمال حرارت است. که محصول آن قابل تبدیل به کربن فعال یا زغال اکتیو است.

گاهی اوقات در تولیدکربن فعال یا همان زغال اکتیو از مواد شیمیایی استفاده می کنند. این مواد شیمیایی باعث گسترش منافذ می گردد. البته گاهی مواد شیمیایی به عنوان کاتالیزور استفاده می شود که در این صورت واکنش در دمای پایینتر و کربن فعال با فعالیت بیشتری ایجاد می گردد.


منبع: مواد سوختی ایران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.