بازار عمده زغال کشت بافت جهرم

در بازار کشاورزان جهرم از زغال فعال به صورت عمده در کشت بافت گیاهان استفاده می شود.
کشاورزی و کشت بافت با زغال فعال یا کربن فعال به معنی استفاده از یک جاذب حذف ترکیبات بازدارنده رشد می باشد.
خصوصیات کربن فعال مانند مساحت سطح، توزیع اندازه منافذ، حضور گروه های عاملی و دیگر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نقش مهمی در پروسه جذب دارند.
. پروسه جذب یک فرایند دینامیکی است بعضی مولکولها از فاز مایع به فاز جامد منتقل و بعضی دوباره به فاز مایع آزاد می گردند. این فرایندها تابع فشار جزیی است.
هنگامی که نرخ دو فرایند مساوی می گردد، تعادل جذب یا ایزو ترم جذب بدست می آید. این مقدار جذب به عنوان تابع غلظت فاز گاز به وسیله فشار جزیی تعادل در دمای ثابت اندازه گیری می شود.
ایزوترم جذب برای تخمین مساحت سطح، حجم منافذ در رژیم منافذ گوناگون، ارزیابی شیمی سطح جاذب و اطلاعات پایه روی کارامدی کربن صنعتی در تکنیکهای جداسازی و خالص سازی است. 6 نوع کلی ایزوترم قابل مشاهده است .
کربن فعال یا همان زغال فعال با کیفیتی بی نظیر که نخستین بار در جهان به صورت عمده از پوسته سخت پسته عرضه می گردد.


منبع: مواد سوختی ایران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.