آراد برندینگ
خانه / زغال کشت بافت

زغال کشت بافت

بازار عمده زغال کشت بافت جهرم

در بازار کشاورزان جهرم از زغال فعال به صورت عمده در کشت بافت گیاهان استفاده می شود. کشاورزی و کشت بافت با زغال فعال یا کربن فعال به معنی استفاده از یک جاذب حذف ترکیبات بازدارنده رشد می باشد. خصوصیات کربن فعال مانند مساحت سطح، توزیع اندازه منافذ، حضور گروه …

توضیحات بیشتر »
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران